• ברוכים הבאים לאתר blackandwhiteisrael.co.il  (להלן: "BLACK" ו/ או "האתר") בכדי לרכוש מוצרים באתר או להירשם יש לקרוא תחילה את תנאי השימוש באתר, כמפורט להלן (להלן- "תקנון השימוש באתר" או "תקנון האתר").

 • האמור בתקנון זה בלשון נקבה, הינו מטעמי נוחות בלבד ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים וגברים אחד.

 • השימוש באתר blackandwhiteisrael.co.il  על התכנים והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.

 • הגלישה באתר blackandwhiteisrael.co.il ו/או הרשמתך לקבלת שירותים ו/או ביצוע הזמנות, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה.

 • אתרblackandwhiteisrael.co.il  הינו אתר סחר אלקטרוני המנוהל ע"י חברת לולי אופנה בע"מ ח.פ. 514200930 (להלן "מנהלי האתר" או "הנהלת האתר).

 • הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך, הלקוח (להלן "את" או "הלקוחה") במסגרת האתר, לרבות רכישת מוצרים באתר. הוראות אלו מהוות הסכם משפטי מחייב בינך לבין מנהלי האתר.

 • הנהלת האתר רשאית לחסום גישתה של גולשת או להפסיק לאלתר מתן שירותים לאותה גולשת אם תפר את תנאי התקנון.

 • הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי תקנון האתר מעת לעת.

 • הרישום לאתר הינו אישי ולפיכך, אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו או ללא נוכחותו מול המחשב תוך מתן הסבר מפורט על התקנון.

 • אין לעשות באתר או באמצעותו שימוש למטרות שאינן חוקיות.

 • אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר מידע שקרי, משמיץ, פוגע בפרטיות הזולת או בלתי חוקי.

 • בעת הרשמתך לאתר הינך מאשר קבלת דיוורים/ניוזלטרים מעת לעת, ע"י  BLACK

 • אם ברצונך לחדול מקבלת דיוורים/ ניוזלטרים, תוכל לעשות זאת, בכל עת, באמצעות משלוח דואר אלקטרוני למנהלי האתר לכתובת 

 • [email protected] ובו הודעה על סירובך לקבל דיוורים נוספים.

 •  BLACK עושה כל שביכולתה לספק שירותים זמינים ושוטפים באתר בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולתה של הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות.

 • הנהלת האתר רשאית להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקה שוטפת וארגון האתר. לא יינתן פיצוי כספי או זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.

 • הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת. אין הנהלת האתר אחרים לתכנים המופיעים באתרים אחרים.

 • על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.

 

זכויות יוצרים וקניין רוחני

 • כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של מנהלי האתר.

 • אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים באתר ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של מנהלי האתר, אלא אם מנהלי האתר התירו זאת במפורש בכתב ומראש.

 

מדיניות פרטיות 

 • מנהלי האתר יהיו רשאים להשתמש במידע אישי של המשתמשת לצרכים פנימיים ולצרכי תחקור תלונות, לרבות באמצעות השימוש ב- "עוגייה" (COOKIE""). תוכל להגדיר מחדש את הדפדפן שלך ובכך לסרב לכל ה-COOKIES או להגדירו באופן שיתריע על COOKIES  שנשלחים אליך. עם זאת, יש לשים לב שמספר חלקים של האתר ושירותי החיפוש עלולים לא לתפקד כראוי אם משתמש מסרב לקבל COOKIES.

 • מנהלי האתר אינם חולקים מידע אישי ומזהה על המשתמשת עם גוף שלישי, ללא הסכמתו המפורשת של המשתמשת. יחד עם זאת, עשויים מנהלי האתר לחלוק מידע סטטיסטי מתומצת על המשתמשת, שאינו מזהה, עם מפרסמים, שותפים עסקיים, מממנים וגופים אחרים.

 • מנהלי האתר יחלקו מידע אישי ספציפי על משתמשת אם נדרשו לעשות זאת, במטרה להיענות להליך חוקי בר-תוקף דוגמת צו חיפוש, זימון לבימ"ש, חוק, או צו בימ"ש.

 • בעת השימוש באתר מסכימה המשתמשת לאיסוף ושימוש במידע עליו כפי שמתואר בתקנון האתר.

 • מנהלי האתר עשויים לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת. בעת עדכון מדיניות יציינו זאת מנהלי האתר בתקנון האתר.

 

מדיניות ביטול עיסקה

 • מדיניות ביטול העסקה הנהוגה בחברת לולי אופנה בע"מ ובאתר blackandwhiteisrael.co.il הינה בהתאם לחוק הגנת הצרכן.

 • ניתן לבטל עסקה ולקבל תמורתה החזר כספי בניכוי 5% עמלת אשראי, בהחזרת הפריט/ים שנרכש/ו בתוך 14 ימים מיום רכישתם, כשהם במצב חדש, ללא פגם ועם תווית המחיר המקורית אתה נמכרו.

 • החלפת פריט/ים או בגין פריט/ים אחרים או תמורת זיכוי יינתנו בתוך שבועיים מיום הרכישה, בהחזרת הפריטים כשהם במצב חדש, ללא פגם ועם תווית המחיר המקורית אתה נמכרו.

 

אבטחת מידע 

 • לולי אופנה בע"מ עושה כל שביכולתה בכדי לשמור על סודיות המידע של לקוחותיה.

 • סליקת הנתונים מתבצעת באמצעות חברת כרטיסי אשראי, האתר מאובטח על פי תקן SSL ודף התשלום מאובטח בכפוף לתקן  PCI